מה הפואנטה של ביה"ס?

ליווי מנהלות וצוותים מובילים

תאוריית השינוי

איך מובילים שינוי? לרוב אנחנו מצפים שתהליך שינוי ינוע מלמעלה למטה (Top-Down Change), שמנהלי המערכת יובילו רפורמה מערכתית גדולה שתוביל לשינוי הרצוי. דרך נוספת להובלת שינוי היא מלמטה למעלה (Bottom-up או Grassroot) דרך נשות ואנשי החינוך שיניעו את המערכת למצב הרצוי כי הם מכירים את המערכת מהשטח עצמו.

חלק מהאתגרים של שחקנים אלו קיימים במדדים של נכונות ויכולת. לחלק מהשחקנים יש נכונות גבוהה להוביל שינוי אבל יכולת נמוכה, ולשחקנים אחרים יש יכולת גבוהה אך נכונות נמוכה. לצד שחקנים אלו ישנם סוג נוסף של שחקנים שלעיתים נשכחים, אלו שחקני האמצע, להם יש מספיק נכונות ומספיק יכולת להשפיע ולהוביל את השינוי הרצוי.

בראיית מערכת החינוך כולה אנחנו מאמינים שמנהלי בתי-הספר הם שחקני אמצע, הם יכולים להוביל שינוי בית-ספרי למטה לסגל בית-הספר, להשפיע לצדדים על המנהלים העמיתים שלהם וגם על שחקני המעלה שיכולים ללמוד מהם להתוות מדיניות באמצעות ההתפתחות בשטח. מנהלים משנים את מערכת החינוך!

בפואנטה אנחנו מספקים ליווי צמוד למנהלות כדי להגשים את החלומות שלהן, לזהות את הפואנטה של ביה"ס ולפעול בתכנית עבודה סדורה כדי להגשים אותה לאור היעדים העירוניים דרך שינויי סדירויות והטמעת פדגוגיות רלוונטיות

מטרות התכנית

מטרת על:
לתמוך בתהליך שינוי בית-ספרי לעבר למידה רלוונטית לפי עקרונות הלמידה המבוזרת

דרכי פעולה

כל ביה"ס מקבל מלווה אישי שפועל עם מנהל.ת ביה"ס והצוות המוביל בסדירות של אחת לשבוע או שבועיים בהתאם לצורך הבית-ספרי (מלווה עם דגש פדגוגי או ארגוני לפי הצורך).​

קביעת ההחלטה האמיצה – נקודת השינוי המשמעותית שביה"ס יכול לעבוד דרכה לעבר השינוי המיוחל.

עבודה עם כלל הגורמים הרלוונטיים בביה"ס: מורים, גופי התערבות שונים, גורמי הדרכה ועוד, כדי ליצור סנכרון סביב ההחלטה האמיצה.

יצירת תכנית עבודה, מדדי ודרכי הערכה פנימיות לתהליך.

איך אנחנו מודדים הצלחה

יצירת תכניות עבודה ותהליכי מדידה פנימיים באופן עצמאי.

בתי-ספר עם סיפור בית-ספרי ברור וייחודי.

סדירויות בית-ספריות שתומכות את החזון והסיפור הבית-ספרי.

צוות עצמאי בית-ספרי עם תלות נמוכה במלווה לצורך הובלת תהליכים.