מה הפואנטה בקהילה

ליווי צוותים בלמידה במרחבי החיים

תאוריית השינוי

שכונת גוננים היא שכונה עם הזדמנויות ואפשרויות במגוון הקהילתי, במרחבי חוץ שונים והזדמנויות לשיתופי פעולה עם גופים מהמגזר השלישי, העסקי והציבורי. המקום הייחודי של פואנטה מגיעה לידי ביטוי כגורם תומך בקשר בין גורמים שונים בתוך הקהילה, פעולה משותפת הדוקה עם הגוף השותף שלנו במרכז JLM Spark וגורמים נוספים בקהילה. זאת בנוסף למומחיות פדגוגית בתחום למידת החוץ והיכולת לתמוך במורים ליישם אותה בשטח. 

בתי ספר שיבחרו להצטרף לתהליך של למידה מקומית ולהוביל שינוי סדירותי משמעותי של יציאה ללמד במרחבי החוץ אחת לשבוע, יקבלו ליווי של רכז למידת חוץ.

הרכז ילווה צוות מוביל של המהלך הבית-ספרי בתהליך צמוד אחת לשבועיים שבו יסייע להם להבין את ההזדמנויות והמשמעויות של למידת החוץ עד לרמת תמיכה בכתיבת יחידות לימוד. הצוות שיבחר יהווה צוות מוביל מטעם בית ספר מתוך תפיסה שהידע והכלים שירכשו יוכלו להעביר וללוות צוותים נוספים בבית ספר.

מטרות התכנית

מטרת על:
לתמוך בפיתוח סדירויות וידע מקצועי בתחום למידת חוץ ולמידה מקומית

דרכי פעולה

כל ביה"ס מקבל מלווה אישי שפועל עם מנהל.ת ביה"ס והצוות המוביל בסדירות של אחת לשבוע או שבועיים בהתאם לצורך הבית-ספרי (מלווה עם דגש פדגוגי או ארגוני לפי הצורך).​

המלווה פועל לזקק עם ביה"ס את המוקדים לתכנית העבודה השנתית וליצור תכנית פעולה שמסנכרנת בין השחקנים השונים בביה"ס (מורים רלוונטיים, גופי התערבות שונים נוספים, גורמי הדרכה ועוד) כדי ליצור תהליך משפיע ואפקטיבי.

יצירת תהליך מותאם אישית לפי צרכי ביה"ס לאור תהליכי פואנטה ומנח"י והקמת מנגנונים מקיימים פנים בית-ספריים להובלת תהליך השינוי.

מיפוי כוחות מקדמים ובולמים בתהליך השינוי.

יצירת מדדי ודרכי הערכה פנימיות לתהליך.

יצירת קהילת מנהלים לומדת, מתפתחת ומשפיעה בין בתי הספר בשכונה.

הגדרת חזון שכונתי משותף ולפעול לעבר השגתו

איך אנחנו מודדים הצלחה

התמדה של ביה"ס בסדירות שנקבעה עם הכיתה.

התמדה של ביה"ס בסדירות הליווי.

דיווח מורים ורכז שמפגשי הליווי משמעותיים ותורמים לפיתוח המקצועי.

דיווחי מורים ורכז על תחושת מסוגלות גבוהה יותר בללמד במתכונת חוץ.

יצירת סדירויות ומפגשים בהם הצוות המוביל פועל עם שאר המורים בביה"ס.

דיווח מנהלת על מידת ההשפעה של המורים בתוך בית-הספר בהקשר המורים והתלמידים.