מה הפואנטה שלי?

ליווי מורים במרכז פואנטה

תאוריית השינוי

ישנה הבנה רחבה שנדרש שינוי בתהליכי למידה בבית-הספר, במרכז פואנטה אנחנו עובדים לאור תפיסה של למידה התנסותית מבוססת מיומנויות (להעמקה לחצו כאן), עובדים יחד עם המורים כדי ליצור יחידות לימוד המורכבות מתחומי הדעת ומיומנויות כגון שיתוף פעולה, לומד עצמאי, חשיבה יצירתית. בעזרת המרחבים והכלים השונים במרכז אנחנו מאפשרים למיומנויות לבוא לידי ביטוי כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. אנחנו משתמשים בכלים כמו מדפסות תלת מימד, חותך לייזר, כלי מלאכה, נגרות, תפירה, פודקאסטים, למידת חוץ ועוד. אנחנו לא מגיעים ללמד ולהדריך, אנחנו כאן ללוות וללמוד יחד. כל מורה עובדת יחד עם מובילת מרחב ורכזת פדגוגית כדי לאפיין את הצרכים של הכיתה המיוחדת שלה, לחשוב על המיומנויות הנכונות, היעדים לפיתוח מקצועי שלה כמורה, לבנות את יחידת הלימוד וגם לעבור יחד את התהליך.

התכנית למורי שנה א' – מורים שעדיין לא עבדו במרכז מגיעים עם הכיתה שלהם למרכז אחת לשבוע לאורך כל השנה לרצועת למידה קבועה של שעתיים וחצי, אלו מלמדים את תחום הדעת שלהם (מתמטיקה, שפה, היסטוריה וכו') יחד עם מובילי המרחבים ובתמיכה של הרכזות הפדגוגיות בתוך מרחב המשמש כמעבדה להתנסות פדגוגית. השינוי של המרחב פותח את המחשבה, מאפשר לראות הזדמנויות חדשות ולחוות תהליך של "הזזת המחט" לעבר התהליך הרצוי.

התכנית למורי שנה ב' – מורים שסיימו עבודה בפואנטה במהלך שנה מוזמנים להמשיך לקבל ליווי פדגוגי על-ידי רכזות פדגוגיות לאורך השנה, כאשר אנחנו ממשיכים לקדם את מטרות תכנית ליווי המורים עם דגש על החזרת תהליכי הלמידה לתוך השיעורים, שימוש פרקטי בכלים שלמדו, שימור והרחבת תחושת המסוגלות ויצירת השפעה בית-ספרית רחבה.

מטרות התכנית

מטרת על:
לתמוך בתהליך שינוי דרכי הפעולה של מורים לעבר למידה רלוונטית לפי עקרונות הלמידה המבוזרת

דרכי פעולה

הכשרה שבה מורים נחשפים לפדגוגיה של למידה התנסותית מבוססת מיומנויות

מפגש שבועי של מורה עם מובילי מרחבים ורכזות פדגוגיות לבניית יחידות לימוד אישית לכיתה ולמורה.

הגעה של המורה עם הכיתה שלה ללמד בפואנטה יחד עם מובילת מרחב אחת לשבוע לרצועה של שעתיים וחצי לאורך השנה.

שיחות רפלקציה עם מובילת מרחב ורכזת פדגוגית.

איך אנחנו מודדים הצלחה

תחושת מורים על הבנה של מהי למידה מבוזרת בדגש על למידה מבוססת מיומנויות

תחושת מורים על מסוגלות בפיתוח, הקניה והוראה של מיומנויות.

עבודה עם נציגות מכמה שיותר בתי-ספר בשכונה ומכל רמות הגיל והמגזרים

תחושת מנהלת על מידת ההשפעה של המורים בתוך בית-הספר בהקשר המורים והתלמידים.

יצירת מנגנוני הטמעה של המורים חזרה לבית הספר (סדנאות, השתלמויות, חניכה ועוד)